Poliazbitol 5L

1,600.00 RSD

Šifra: 50018

Primenjuje se za hidroizolaciju krovova , sanaciju starih hidroizolacija i antikorozivnu zaštitu metalnih
površina. Naročito je pogodan za hidroizolaciju mesta prodora, obradu slivnika, atika, venaca. Poliazbitol se
nanosi na suvu i čistu podlogu koja je prethodno premazana Bitulitom. Upotrebljava se u hladnom stanju na
temperaturama > +5ºC. Po pravilu pre nanošenja na betonsku konstrukciju ili padni beton , postavlja se
prethodno hidroizolaciona traka za izjednačavanje parnog pritiska. Poliazbitol treba, pre upotrebe, obavezno
izmešati i homogenizirati. Ugrađuje se, uglavnom, u dva ili tri sloja ravnomernim nanošenjem četkom sa
tvrdom dlakom, špahtlom ili razastiračem, u količini cca 2kg/m² u jednom sloju. Ako se ugrađuje u više
slojeva u svaki prethodni se utiskuje staklena mrežica sa okcima veličine ca 3 cm. Novi sloj se nanosi nakon
očvršćavanja prethodnog, a najranije za 48 sati. Preko izvedene hidroizolacije sa Poliazbitolom, kao zaštita
od dejstva sunca, preporučuje se premaz Solarflex-a koji sadrži aluminijumski pigment u svom sastavu. Pri
upotrebi Poliazbitola u zatvorenim prostorima mora se obezbediti dobro provetravanje i dovod svežeg
vazduha.

Izbornik