DECOR Perla

  • 4nebrojena mogućnost kombinacija boja;
  • u zavisnosti od načina obrade stvara utisak teksture kamena, kože, platna,drveta;
  • omogućava izradu različitih dekorativnih efekata uz pomoć dekorativnih tehnika: Mica, Pearl otporna na mokro brisanje.

Opis

DECOR Perla je polutransparentan akrilni gel koji je namenjen za slikovite, živopisne i fantazijske obrade zidnih površina u stanu, zlatarama, bankama, pozorištima i sl.izrađen je na bazi vodene disperzije akrilnih veziva, specijalnih punila, pigmenata i dodataka.

Izbornik