DECOR Acrylcolor

  • dobro pokrivna;
  • jednostavna za nanošenje;
  • omogućava izvedbu različitih dekorativnih tehnika.

Opis

DECOR Acrylcolor je ekološka boja izrađena na osnovi vodene disperzije polimernih veziva. Namenjena je za dekorativnu obradu unutrašnjih površina, kao i spoljnih.

Izbornik