CW profil

CW profil za izvedbu gips-karton pregradnih zidova
CW profili se postavljaju vertikalno u UW profile koji su montirani na pod, odnosno plafon, i čine noseću konstrukciju pregradnih zidova, a na njih se pričvršćuju gips-karton ploče GK vijcima. Profili su izrađeni od kvalitetnog galvanizovanog pocinkovanog lima prema strogim građevinskim normama

Izbornik