Maloprodaja Inđija  – 069/770-935 | Maloprodaja Beška – 069/770-893 | Veleprodaja – office@grmecin.rs

KNAUF – FKD-S Thermal 0.035 12cm (1.2 – 28.2m2)

2,061.90 rsd m2

Montaža

Izolacione ploče se postavljaju na osnovni zid lepljenjem polimer-cementnim lepkom koji se nanosi na ploče linijski po obimu i tačkasto po površini ploče, a zatim i mehanički pričvršćuju (6 – 8 tiplova/m2). Obeležena strana ploče se okreće ka spolja, tj. ka osobi koja ugrađuje ploču.

Potom se za tankoslojne fasade nanosi sloj lepka u koji se utiskuje armaturna mrežica od staklenih vlakana i sloj lepka za gletovanje.

Završni sloj fasade mora da bude paropropusan.

Ovaj sistem može da se koristi i za izolaciju zidova između grejanih i negrejanih prostorija kao i za izolaciju horizontalnih elementa konstrukcije (npr.izolacija međuspratne konstrukcije iznad negrejanih prostorija).

 

Karakteristike

  • Toplotna izolacija – Niska vrednost koeficijenta toplotne provodljivosti λD = 0.035 W/mK
  • Zaštita od požara – Klasa reakcije na požar A1 – negoriv materijal
  • Zvučna izolacija – Odlična zvučna izolacija zbog guste, vlaknaste strukture materijala

KNAUF – KD-S Thermal je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u tvrde proizvode.

Proizvod ima poboljšanu toplotnu karakteristiku, nižu vrednost koeficijenta tolpotne provodljivosti, koja obezbeđuje bolju toplotnu zaštitu objekta.

Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje, hemijski neutralan i izrazito parapropusan. Dimenzije se ne menjaju usled velikih temperaturnih promena.